FANDOM


Böyük Evlər - Yeddi Krallığın şərəfli evləri arasında ən güclü evlər sayılır. Onlara aid olan torpaqlarda və onlara tabe olan vassallar arasında böyük avtoriteta və gücə malikdilər. Yalnız Dəmir Taxtda oturan krala tabedilər.

Tarqariyenların işğalından əvvəl hər krallıq o birisindən müstəqil olaraq güclü kral ailəsi ilə idarə olunurdu. Müharibə zamanı məhv olub əvəzlənmiş və ya məğlub olub, Kral Torpaqlarından Dəmir Taxtdan hökm sürən kral Eyqon ilə ittifaq imzalamışdılar.

Qardenerlər, HoarlarDürrandonlar öldürülüb Tirellar, QreycoylarBarateonlarla əvəzlənmişdilər. Lannisterlər, Arrenlar və Starklar isə o zaman sülh yolu ilə təslim olub öz torpaqları ilə idarə etməyi davam etdilər. Bundan savayı Talli ailəsi dəmirdən-gələnlərin işğalı altında olan Çay Torpaqların ələ keçirdmək üçün Eyqona qoşuldular. Yalnız Dorndan olan Martell evi onun ordularına qarşı çıxmağı bacarırdı, ancaq iki yüz ildən sonra, onlarda Tarqariyenlarla sülh nikahı üsülu ilə birləşdilər.

Hər böyük evin çoxsaylı vasalları var, onların isə öz vasalları var, fermerlərə və cəngavərlərə gədər. Hər böyük ev öz torpağı ilə idarə edir, vergilərin yığılmasına, müharibə zamanı kralın adı ilə döyüşən ordunun yığılmasına cavabdehdi.

Hazırki Böyük Evlər Edit